Sigorta Gelecektir
Seyahat Sağlık Sigortası
Kasko
Bireysel Emeklilik Sistemi
Zorunlu Deprem Sigortası
Mesleki Sorumluluk
Sağlık Sigortası

Sigorta Nedir

Sigorta Nedir : Sigorta beklenmedik durumlara, özellikle risklere karşı, olay yaşanmadan önce sigorta şirketine ödenen prim karşılığında, olası riski sigorta şirketine devretmeyi kapsayan iki taraflı sözleşmeye denir.

Sigorta Türleri : Sigortalar, Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar olmak üzere iki gruba ayrılır.

Can Sigortası Nedir ? Mal Sigortası Nedir ? Sorumluluk Sigortası Nedir ?     Can Sigortaları      Mal Sigortaları      Sorumluluk Sigortaları